Industry program filmové a audiovizuální výchovy

Industry program na LFŠ 2022

Letní filmová škola a Národní filmové muzeum NaFilM spolu od roku 2018 pořádají mezinárodní Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Zájemcům nabízejí možnost setkávat se s českými a zahraničními hosty a sdílet své projekty, přístupy a zkušenosti v oblasti filmové a audiovizuální výchovy – a to nejen v rámci diskuzních panelů, ale také během praktických ukázek, díky kterým si mohou představené postupy bezprostředně vyzkoušet. Odborníci se s účastníky každoročně dělí o prověřené tipy, jak inovativně přistupovat ke vzdělávání dětí a mládeže.
V letošním programu bude hlavní pozornost věnovaná počátkům kinematografie a metodám, jak prostřednictvím kreativních aktivit přiblížit dětem a mládeži zásadní proměnu filmového média. Navíc v tomto roce bude program rozšířen o workshopy, projekce, semináře a setkání, které budou probíhat v průběhu celé filmovky. Hosté se zaměří na vztah němého filmu a hudby nebo představí hravé způsoby poznávání raných filmů jejich sledováním, vlastní tvorbou i experimenty se střihem. Prostor bude věnovaný také rozvoji schopnosti vyprávět obrazem prostřednictvím jednoduchých optických vynálezů.
Účast na Industry je bezplatná a je určena učitelům základních, středních a uměleckých škol, lektorům kroužků a dílen pro děti a mládež, kinařům, klubistům a dalším aktivním zájemcům o filmovou a audiovizuální výchovu. Díky tomu, že je Industry program otevřený také návštěvníkům festivalu, je možné nevšední formy filmových dílen testovat společně, a díky tomu sledovat okamžitý účinek na různé cílové skupiny.
Do programu Industry se letos zapojí také CinEd: Seminář filmové výchovy, který představí své vzdělávací přístupy k práci s projekcemi na školách.

Kontakty

Adéla Mrázová

Koordinátorka Industry programu
+420 603 195 998
adela.mrazova@nafilm.org

Terezie Křížkovská

Koordinátorka Industry programu
+420 723 219 582
terezie.krizkovska@nafilm.org

Registrace

muzeum@nafilm.org