Historie

Filmové kluby začaly v Československu spontánně vznikat už ve druhé polovině 50. let a bylo zřejmé, že při nedostatku informačních zdrojů bude nutné lektory těchto klubů začít vzdělávat. Proto se v roce 1964, kdy už filmové kluby organizačně spadaly pod Československý filmový ústav, uskutečnil první ročník Semináře filmových klubů. Do Čimelic (a od druhého ročníku do Písku) se tehdy sjelo na padesát zástupců filmových klubů, jimž byly promítány filmy, které v distribuci dostupné nebyly, s tím, že projekce kromě úvodů doprovázely i přednášky. Cílem bylo nejen zvýšit odborné vzdělání zástupců filmových klubů, ale umožnit také jejich vzájemné setkávání.

1964–1974

V roce 1975 se Seminář přejmenoval na Letní filmovou školu a postupně se začal rozrůstat. Stále byl určen výhradně pro členy a lektory filmových klubů a omezen na prostor jednoho pořádajícího kina, resp. klubu, ale zájem o něj se stále zvyšoval. Hlavní náplní programu byly filmy speciálně zakoupené pro filmové kluby, snímky z fondů ČSFÚ a později také tituly např. z karlovarského festivalu, spřátelených (socialistických) archivů a ambasád. ČSFÚ vypracovával pro účastníky lektorské materiály, vydával pro kluby neperiodický bulletin atd. Letních filmových škol se začali účastnit i filmoví tvůrci, kteří zde našli zapálené a osvícené publikum.
Letní filmová škola se v průběhu let stěhovala, povětšinou z technických a organizačních důvodů (rekonstrukce kina, jeho kapacita apod.). Z Písku tedy putovala do Hořovic, Uherského Hradiště, Strážnice, Světlé nad Sázavou, Trutnova, až nakonec v roce 1992 trvale zakotvila v Uherském Hradišti (s výjimkou roku 1997, kdy byla kvůli povodním přesunuta do Jihlavy).

1975–1992

Porevoluční příliv atraktivních zahraničních titulů do české distribuce a rozšíření videa vedly k znatelnému poklesu zájmu o LFŠ (v létě 1992 přijelo jen 250 účastníků) a pro budoucnost festivalu se stalo zásadním rozhodnutím otevřít ho široké veřejnosti. Od roku 1993 se tak program LFŠ začal rozšiřovat, přibýval doprovodný i odborný program, do Uherského Hradiště začaly přijíždět velké zahraniční hvězdy a LFŠ se rychle rozvíjela v jednu z největších a nejoblíbenějších filmových akcí v České republice.

1993–2007

V roce 2008 došlo z důvodu ekonomických problémů k obměně vedení Asociace českých filmových klubů i vedení Letní filmové školy, byla vytvořena nová programová koncepce festivalu, provázená snahou o větší profesionalizaci a vytvoření stabilního ekonomického i organizačního zázemí celé akce, upevněno bylo klíčové partnerství s městem Uherské Hradiště. Do srdce Slovácka se každé léto sjíždí tisíce filmových diváků, atraktivní doprovodný program v podobě koncertů, divadel, workshopů, literárního čtení, přednášek, diskuzí, lekcí filmu, letních kin a programu pro děti navštěvují další tisíce místních obyvatel. Uherské Hradiště je dnes i díky Letní filmové škole zásadním bodem na kulturní mapě České republiky.

2008–

Předchozí ročníky