Virtuální realita: Horizonty humanity
Virtuální realita: Horizonty humanity
lfs24-sekce-1920x840-vr-2024
Virtuální realita: Horizonty humanity

Průměrný věk člověka na Zemi se v dnešní době pohybuje mezi 69–74 lety. Kolik času ale zbývá lidstvu jako celku? Hypotézy předních vědeckých institucí se různí – od 7 milionů po 1,3 miliardy let. Někteří tvrdí, že lidstvo dosáhlo poloviny svého času na Zemi. V dnešní době, kdy planeta zažívá klimatickou krizi, se pak mnozí domnívají, že ač zde lidstvo má být třeba ještě poměrně dlouho, náš svět se změní k nepoznání o poznání dříve. Do 75 let má být na planetě o čtvrtinu méně veškeré fauny, stejně tak rostlinný svět má pomalu mizet a mnohé druhy čeká vymření.

Velké civilizační změny reflektuje kinematografie od svých počátků. A stejně tak tomu je v tvorbě současných XR umělců. Virtualita se tak stává prostorem, ve kterém se tato témata mohou nahlížet s novou intenzitou. Jedním z častých námětů, který ve svých VR světech tvůrci zachycují, je vývoj Antropocénu – ať už se jedná o vliv současných geopolitických krizí na jednotlivce (Fresh Memories: The Look, On the Morning You Wake (to the End of the World)), nebo samotných radikálních proměn krajiny (21-22 China a 21-22 USA, The Shape of Us). Mnozí tvůrci pak překračují horizont humanity a nahlížejí do blízké budoucnosti. Budou stroje a AI cítit emoce (My Name Is 090)? Jak budou vypadat nové světy, které stvoříme (Utility Room)? Dokáže se planeta očistit od našich zásahů (Let Nature Heal)?

Někteří tvůrci se pak otázek budoucnosti humanity dotýkají se snovou až transcendentální jemností – ve svých imaginacích nás berou do podsvětí moderní civilizace (Simple Songs About Death), do pralesů mezidruhové křehkosti (Origen) nebo do proudících poryvů každodennosti (Flow). Co tu z těchto světů a vizí za miliony let zůstane?

Dramaturgie:

Ondřej Moravec, dramaturg sekce virtuální reality na Filmovce, ale přelítává v průběhu roku i na pozici VR tvůrce. Vedle virtuální reality se věnuje i psaní klasických scénařů pro „placaté“ filmy, které nemají „placatý“ obsah.

Programové sekce