Dětský program

Děti si na Letní filmové škole užijí stejně jako jejich rodiče. V Dětském/literárním stanu u Slováckého muzea na ně čekají nejen projekce pohádek. Naši nejmenší návštěvníci se také dozví mnohé o filmu a naučí i leccos nového – jsou pro ně připraveny filmové, výtvarné i pohybové workshopy, zapojí se do přípravy divadelního představení nebo si vyzkouší filmové herectví.

Všechny akce v rámci dětského programu jsou přístupné s libovolnou akreditací zdarma, pokud není uvedeno jinak. Děti do pěti let včetně se mohou účastnit dětského programu pouze s akreditovaným doprovodem. Děti od šesti let potřebují vlastní akreditaci. Je možné využít také akreditaci „Off program“. za 50 Kč. Na vybrané workshopy je potřeba si rezervovat místo.

Najít v denním programu