Skip to main content

Výstavy

Pro držitele všech typů akreditací je vstup na výstavy zdarma, výstavy ve veřejném prostoru jsou volně přístupné.

Václav Šálek: FO20GRAFIE

Klub kultury – Galerie Vladimíra Hrocha
Termín výstavy: 28.7. – 3.8.2023
Termín vernisáže: pátek 28. 7., 17:00
Výstava snímků jihomoravského fotoreportéra ČTK Václava Šálka, která mapuje 20 let jeho práce v národní tiskové tiskové agentuře. Ve výběru z jeho bohaté tvorby, která čítá na 80 000 snímků pod značkou ČTK, najdete fotografie z rozličných situací, které všestranný agenturní fotoreportér pokrývá – od politiky přes kulturu, sport až po různé přírodní či jiné katastrofy.

Výstava plakátů k filmům Jana Procházky

Foyer kina Hvězda
Termín výstavy: 19.7. – 30.8. 2023
Termín vernisáže: sobota 29.7., 11:45
Výstava československých autorských plakátů ze sbírky Terryho Ponožky představí 32 plakátů k filmům, jejichž námět napsal scenárista a spisovatel Jan Procházka. První Procházkovy práce pro film z 50. a počátku 60. let (spolupráce s režisérem Josefem Machem) jsou zastoupeny vynikajícím návrhem plakátu oceňovaného průmyslového designéra Františka Kardause a jedním z prvních filmových plakátů Adolfa Borna. Vrcholné Procházkovo období pak doprovázejí plakáty k legendárním filmům od předních výtvarníků pracujících pro Ústřední půjčovnu filmů v 60. letech. Zajímavostí výstavního výběru je pak polský plakát Andreje Krajewského k filmu Svatby pana Voka a studentský plakát k trezorovému Uchu Petry Vořechovské z roku 2012.
www.terryhoponozky.cz

Bohdan Heblík: Reflexe českého filmového plakátu

Slovácké muzeum
Termín výstavy: 28. 7. – 15. 10. 2023
Termín vernisáže: sobota 29. 7., 16:00
Bohdan Heblík (*1978) účtuje s kariérou grafického designéra v oblasti filmového plakátu. Unikátní vizuální esejí problematizuje tvarosloví české filmové plakátové produkce mezi lety 1993—2021. Nejtučnější prvky plakátu, obličeje a tituly filmů, redukuje na základní geometrické tvary. Můžeme tak spatřit kompozice, na které se lze dívat jako na grafické matrice — drátový model — plakátové behind the scenes — protojazyk českého filmového plakátu; a spekulovat o tom, jestli médium filmového plakátu není náhodou už po smrti.
www.slovackemuzeum.cz

33

Slovácké muzeum
Termín výstavy: 28. 7. – 27. 8. 2023
Termín vernisáže: sobota 29. 7., 17:00
Výstava 33 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2023 představí především práce současných studentů a absolventů, z nichž někteří se již začínají úspěšně prosazovat na mezinárodní scéně. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě se od počátku se opírá o vynikající osobnosti evropského fotografického umění, a proto je vyhledáván zájemci o studium z celé Evropy. Výsledky vzájemné symbiózy, tvůrčího ovlivňování a spolupráce pedagogů, studentů i absolventů institutu ve fotografování přináší i výstava, kterou k letošní Letní filmové škole připravili profesoři Vladimír Birgus a Jindřich Štreit společně s Ondřejem Durczakem a Michalem Szalastem.
www.slovackemuzeum.cz

Michal Kern: Čas

Reduta
Termín výstavy: 26.7. 2023 – 24.8.2023
Termín vernisáže: neděle 30.7., 17:00
Výstava Michala Kerna s názvem ČAS prezentuje výběr děl z období let 2021 – 2022. Jejím záměrem je upozornit na efemérní faktor, která je podle autora tím nejdůležitějším v životě – na čas, který se nesnaží zastavit, poukazuje ale na jeho nenávratné plynutí. Kern ve své komorní tvorbě, která nese znaky minimalismu a lyriky, zobrazuje jednoduché životní situace
Jako médium k vyjádření myšlenek si zvolili inscenovanou fotografii, k níž se přiklonil během studií na FAMU. Myšlenkovou výpověď podtrhuje práce se světlem, jednoduchost materiálu a monochromatický formát.

Prezidentské okamžiky

Palackého náměstí
Termín výstavy: 27.7. – 30.9.2023
Termín vernisáže: úterý 1. 8., 17:00
Letos uplyne 105 let od chvíle, kdy na Pražském hradě vystřídali dědičné panovníky prezidenti. U příležitosti výročí vzniku Československa připravila ČTK ze svého bohatého fotoarchivu venkovní výstavu zachycující 12 československých a českých prezidentů nejen v oficiálních situacích, ale i v méně formálních okamžicích. Prezidenty na cestách, prezidentské volby i abdikace, prezidenty sportující i churavějící, budování a bourání kultu osobnosti, filmové i divadelní ztvárnění prezidentů. Výstava bude mít premiéru na LFŠ, poté se představí v dalších městech.