Skip to main content

Ve středu dopoledne přiblížil návštěvníkům Filmovky pozadí filmů a svého života chilský režisér Fernando Guzzoni. Během lekce filmu v Malém sále Klubu Kultury mluvil o své první inspiraci, přesunu z dokumentární tvorby na dramatickou a plánovaném novém snímku. Poslední jeho projekci na LFŠ, portrét mladé chilské generace Jesús, mohou návštěvníci zhlédnout ve středu po 20:00 ve Slováckém divadle.

Cesta režiséra Fernanda Guzzoniho k filmu vedla přes jeho žurnalistické studium, během kterého poznal inspirativní chilskou básnířku Stellu Díaz Varínovou. Umělkyně, které ve své době porušovala stanovené normy chilské společnosti 50. let, ho inspirovala zejména silným prosazováním ženských témat ve veřejném diskurzu. „Můj první projekt, který jsem tvořil přes tři roky, položil základy tomu, jak nyní točím. K tvorbě tohoto dokumentu jsem využíval zkušenosti, které jsem načerpal při studiu žurnalistiky,“ uvedl Guzzoni. „Vše, co točím nyní, je silně založené na rešerších. Žurnalistika je tedy stále přítomná v mé tvorbě, především v procesu psaní scénářů,“ dodal.

Z dokumentární tvorby plynule přešel na tu hranou, kterou tvoří posledních 13 let. Jeho filmy ale stále drží dokumentaristický a společensky kritický pohled na skutečnost. Jedním ze snímků, které splňují tyto postupy, je pohled na mladou chilskou generaci Jesús. Snímek je komentářem ke stupňujícímu se násilí v chilské společnosti, který má ale i přibližovat fakt, že dobro a zlo nelze snadno definovat. „Celý společenský systém je zkažený. Chci stavět diváky před problém a ukázat jim, že najít hranici mezi dobrem a zlem není snadné. Hlavně ale chci, aby si vytvářeli svůj názor a pohled na věc,“ podotkl.

Guzzoni své snímky tvoří tak, aby zasáhly i mezinárodní publikum. Již ve svých filmových začátcích je uváděl na mezinárodních filmových festivalech a získal ocenění na festivalech v Terstu, v Santiagu a San Sebastianu. „Festivaly dostávají naše filmy mezi diváky, i když nejsou moc komerční. Nikdy jsem nechtěl oslovovat davy, chci hlavně v lidech vyvolávat pocity a přivést je k tomu, aby si hledali svůj vlastní hlas,“ řekl.

Guzzoni představil i plánovaný snímek, kterému se nyní intenzivně věnuje. Oproti jeho předešlým filmům, jež se zaměřují na politický a společenský rozvrat a jsou spíše vážnější, by nový film měl obsahovat více černého humoru a absurdity. „Příběh je zasazen do 19. století a řeší vznik společenských elit v Chile. Zprvu vypadá historicky, ale řeší problémy, které jsou i nyní aktuální,“ uvedl režisér.

Na Filmovce se návštěvníci seznámili již se dvěma snímky Fernanda Guzzoniho – Psí maso a Blanquita. Poslední projekce režiséra, Jesús, je na programu  ve středu od osmi hodin večer  ve Slováckém divadle.

Autor: Tereza Bartáková

Foto: Eliška Bervidová