Projekční místa

Filmové projekce probíhají v sedmi sálech (vstup s akreditací nebo vstupenkou) a ve dvou letních kinech (přístupné zdarma s akreditací – v prodeji také za 50 Kč akreditace „Off program“).

Kino Hvězda

Náměstí Míru 951

Hlavní promítací sál.
Akreditační zóna.
Sídlo štábu LFŠ.
K dispozici kavárna.

Kino Mír

Tř. Maršála Malinovského 773

Probíhají zde projekce.

Klub kultury

Hradební 1198

SÁL 1:
probíhají zde projekce.

SÁL 2:
probíhá zde odborný program.

SÁL 3:
probíhá zde Industry program (pouze ve dnech 9. a 10. 8.)

Slovácké divadlo

Tyršovo nám. 480

Probíhají zde projekce.

Reduta

U Reduty 256

SÁL 1:
probíhají zde projekce.

Sportovní hala

Stonky 860

Probíhají zde projekce.

Letní kino Kolejní nádvoří

U Reduty

Projekce zdarma pro akreditované.

Letní kino Smetanovy sady

Smetanovy sady

Projekce zdarma pro akreditované.

Doprovodný program

Doprovodný program probíhá na Kolejním nádvoří, v klubu Mír, dále v Respekt stanu, v Dětském/literárním stanu, ve stanu České televize a ve stanu Českého rozhlasu (od pondělí vystřídá stan České televize).

Kolejní nádvoří

U Reduty

Hudební a divadelní program.

Stan České televize

Smetanovy sady

Odborný program. Vstup zdarma s akreditací.

Stan Českého rozhlasu

Smetanovy sady

Odborný program. Vstup zdarma s akreditací.

Respekt stan

Smetanovy sady

Odborný program. Vstup zdarma s akreditací.

Dětský/literární stan

Smetanovy sady

Program pro děti a literární program. K dispozici kavárna. Vstup zdarma s akreditací.

Klub Mír

Tř. Maršála Malinovského 773

Barová stage (DJs) a sál (koncert).