Letní kino

Nesmrtelná Jiřina Bohdanová

Jiřina Bohdalová zanechala za více než sedmdesát let aktivní herecké činnosti v české filmové a televizní tvorbě bezpochyby nesmazatelnou stopu. Přesto o sobě sebekriticky říká, že aby podala maximální výkon, potřebovala vedle kvalitního scénáře i přísného režiséra, který by jí včas připomněl, že svou úlohu nemá hrát “jako Bohdalka”. Přehlídka filmů ve Smetanových sadech se pokusí při příležitosti jejího významného životního jubilea připomenout vedle snímků komediálních i ty, v nichž prokázala nesporné dramatické kvality.

Sobotní večer pak bude v letním kině ve Smetanových sadech tradičně věnován Studentskému maratónu, který představí divákům budoucí naděje českého filmu.

V bezmála intimním prostoru Kolejního nádvoří se i letos budete moci po setmění přenést do světa strhujících příběhů i úlevného smíchu a prožít tu pravou letní noc. Ať už se Šarlatánem, Cestou domů či některou z čerstvých českých filmových novinek.

Najít v denním programu