Historie

Němý film s živou hudbou:
Německý expresionismus

Výstřední výtvarností „svých“ filmů okázale nerealistický německý expresionismus patří společně se souběžným francouzským impresionismem a pozdější ruskou montážní školou k nejvýznamnějším komerčním avantgardním hnutím němé kinematografie. Za vznik vděčí dílem poválečnému rozkvětu německé kinematografie a dílem dlouhodobé izolaci jejích tvůrců od zahraničních filmů. I díky tomu dokázala uhranout i zámořské publikum působivě alternativní estetikou. Sekce pomocí čtyř řezů načrtne uměleckou bohatost grafického i architektonického expresionismu, poukáže na širokou škálu jeho žánrových interpretací, demonstruje stylovou proměnu hnutí v čase – a netradičně skončí ozvěnou expresionismu ve zvukovém filmu s hudbou i bez hudby.

Sekci přibližujeme rozhovorem s dramaturgy sekce Radomírem D. Kokešem a Viktorem Palákem.