Česko/slovensko

Kdo jsou Češi 3:
Právo na chcípáctví

V roce 1998 se v brněnském kulturním časopise Tamto rozhořela polemika mezi Petrou Hanákovou a Jaromírem Blažejovským o tzv. chcípácké tendenci v soudobém českém filmu. Zatímco Hanáková se autorskými filmy vznikajícími o sobě a pro sebe cítila znechucena, Blažejovský je bránil a spatřoval v nich díla osobitá, líbezná, transcendentní. Dnes jde o filmy vesměs přehlížené i v rámci filmografií renomovaných tvůrců. V rámci pátrání po důležitých rysech národní povahy se pokusíme ohlédnout jak za tímto „devadesátkovým” typem hrdiny, tak za již zmíněnou polemikou.