Skip to main content

47. Letní filmová škola v sekci HOT TV představí, jak současná televizní tvorba využívá jiných médií k vlastní sebepropagaci a jak televize jako jiná forma zprostředkování dokáže prohloubit dílo původní.

„Formou kinolektorátů a projekcí představíme TV adaptaci divadelní hry (Andělé v Americe), současného komiksu (Old Guard: Nesmrtelní) a literárního historického románu (Poldark),” říká dramaturgyně sekce Jana Jedličková.

Sekce HOT TV se v programu Filmovky vymyká. Fenomén vzrůstajícího zájmu o televizní tvorbu na filmových festivalech je proměnlivý, proto se neustále hledá podoba sekce, která by adekvátně prezentovala tento formát. 
Už od začátku existence sekce HOT TV v programu LFŠ se snažíme naplnit požadavek na mapování zajímavých a také aktuálních trendů v TV vysílání. Filmovka zároveň z podstaty věci akcentuje spíše kinematografii a trendy, které se v rámci audiovize a zábavního průmyslu týkají především filmů, takže když vybíráme témata HOT TV, vždy máme na paměti, že je vybíráme pro specifický okruh diváků a divaček, kteří mají velmi specifická očekávání na velmi specifické kulturní události. Z tohoto důvodu je většina projekcí cinematická nebo spojená tak či onak s kinematografií, i když se jedná o díla a témata televizní.

Letos sekce naznala změn personálně a v návaznosti na řečené i lehce konceptuálně. Dramaturgicky za ní stále stojím já, ale namísto Jakuba Kordy k nám letos přibyl ještě Ondřej Kazík a v rámci What’s the Buzz a organizace workshopu Jak se dělá festivalová dramaturgie? náš olomoucký tým doplňuje Klára Feikusová. Všichni přicházíme do Hradiště z Olomouce, z katedry divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého (KDFS UPOL), kde se věnujeme výuce a výzkumu televize a TV průmyslů. Oproti loňsku jsme z programu tentokrát vyřadili přednášky a zařadili kinolektoráty. Zůstává nám oblíbený What’s the Buzz a pro vybrané studující UP Olomouc pořádáme pod mentoringem Ondřeje Kazíka workshop orientovaný na dramaturgické postupy filmových a TV festivalů. 

Sekce HOT TV od tohoto ročníku bude mít podobu kinolektorátů. Co si pod tím můžeme představit?
K Filmovce neodmyslitelně patří nejen sledování zajímavých filmů a televizních děl, ale snažíme se tento zážitek obohatit i o kontext odborné reflexe toho, jak a proč ta daná díla vypadají, co je na nich zajímavého, čím a jak jsou ovlivněna a koho a co případně ovlivňují dále. A protože je to letní filmový festival, tak je nutné naše diváky a divačky zároveň neunudit k smrti. Notabene při tropických teplotách v některých projekčních sálech. Zkrátka je nutné poskytnout divákům a divačkám k samotné podívané i nějakou tu informaci navíc.

V HOT TV nám k tomu historicky primárně sloužily úvody před samotnými projekcemi, případně tematizované přednášky doplněné o audiovizuální ukázky. Ukázalo se ale, že jak ze strany LFŠ, tak z naší řekněme akademicko-praktické perspektivy je tahle forma vlastně už nedostačující. Jelikož na rozdíl od filmových sekcí většinou nezařazujeme po projekcích diskuze s tvůrci a tvůrkyněmi, rozhodli jsme se využít toho, že do Hradiště přicházíme z UPOL, a můžeme tudíž nabídnout perspektivu akademickou. 

Letos jsme proto zařadili po projekcích namísto diskuze kinolektoráty, které kontextuálně ukotvují právě zhlédnutou epizodu vybraného TV pořadu. Bude to takový pop mix kontextuálních informací o díle a rozboru konkrétních scén ve vztahu k tématu letošní sekce HOT TV. Nemusíte se bát příliš odborných termínů, ani vás nebudeme nutit zapamatovat si teoretické koncepty a jejich autory a autorky, ale mj. se dozvíte, proč není nutné spojovat kvalitu pořadu s úrovní věrnosti adaptace, proč je důležité adaptovat pořady tak, aby zapadly do brandu televize, a jak se dá v televizi např. adaptovat divadelní estetika.

Jaké je tentokrát téma HOT TV?
Oproti loňsku se koncept lehce proměnil, protože už se tolik neorientujeme na dějinný průřez tématem, ale víc se zaměřujeme na to, jak televize vypadá dnes. Proto např. uvádíme pořady jak z lineárních, tak nelineárních online televizí. Jednou z nejvýraznějších konvencí dneška je adaptování populárních děl do televizního vysílání. Není to svého druhu trend, protože trend je něco nového, a to adaptování rozhodně není. Adaptace je něco, co je v televizi přítomno od jejích počátků ve 40./50. letech minulého století. Jak televize tzv. konverguje s jinými médii a především s internetem, nabývá hodně zajímavých forem. V mainstreamu se nejčastěji mluví o tom, že někdo někde adaptuje úspěšný román do televize, nebo se objeví populární komiks, který bude zpracovaný jako TV seriál. A fanoušci pak řeší, nakolik je daná adaptace proveditelná a zda je či není věrná. To téma je ale trochu komplexnější a v éře digitalizace, konvergence médií a transnárodní televizní tvorby je nasnadě se zamýšlet i nad tím, co, jak, pro koho a proč se vlastně adaptuje. HOT TV proto letos bude prezentovat tři dost rozdílné případy adaptace – Andělé v Americe (2003) od HBO, Poldark (2015) od BBC a Old Guard (2020) od Netflixu, které nám umožňují si všechny tyhle otázky klást a pokoušet se na ně i odpovědět. 

Proč jste vybrala právě Anděly v Americe, Poldark a Old Guard?
V prvé řadě jsem hledala díla, která by takříkajíc zapadla do programu LFŠ a navíc nám umožnila prezentovat rozdílné perspektivy k tématu adaptace v televizní tvorbě. Všechny tři pořady, dva seriály a jeden film, jsou zároveň divácky v zemích původu velmi populární a jsou předmětem akademických diskuzí, ač ne nutně kvůli tomu, že to jsou adaptace. Mají mnoho společného, a přesto jsou docela dost odlišné. Prostě ideální příklady, na kterých se dají demonstrovat jak různé podoby adaptací, tak různé problémy, se kterými se televize v procesu adaptace musí vyrovnávat. Řada diváků a divaček LFŠ je navíc může znát i z českého TV prostředí, kdyby jim jeden díl na LFŠ nestačil.

Jak se proměňuje na sekci navázaný odborný program?
What’s the Buzz je nejstabilnější prvek naší HOT TV sekce a troufám si tvrdit, že za ty roky získal i jistou popularitu. Několik návštěvníků Filmovky se na něm objevuje pravidelně. Letos se jen lehce promění naše obsazení. Místo kolegy Jakuba Kordy se s námi podělí o tipy na výrazné TV pořady a události Ondřej Kazík, se kterým se návštěvníci LFŠ mohli v minulosti setkat na prezentacích českých festivalů. Je totiž několik let programovým ředitelem Academia Film Olomouc a zároveň působí na KDFS UPOL jako doktorand. WTB se vždy zaměřuje na aktuální trendy, významné TV počiny a to, o čem se jednoduše za poslední rok hodně mluví. Nechceme jenom kopírovat titulky českých a zahraničních TV blogů a kulturních rubrik magazínů, takže jsou to občas taky spíš naše osobní tipy na to, co je zajímavé, ale třeba se o tom moc nemluví. Důležité je podotknout, že WTB není přednáška – náš úkol je diváky pobavit a odborně jim vysvětlit, proč je tohle cool a o tomhle se mluví až zbytečně moc. Za notné dávky TV trailerů a jiných audiovizuálních ukázek. Takový letní audiovizuální švédský stůl.

Vedle HOT TV chystáte v Hradišti také třídenní kurz pro studenty UPOL.
LFŠ není jen tak nějaký filmový festival. Je to vpravdě letní filmová škola, ke které náleží i možnost si film (a TV) osahat z té druhé strany. My se jí navíc účastníme jako zástupci a zástupkyně KDFS UPOL. Nejeden náš student Filmovku doslova pojímá jako letní tábor, já jsem se na festival svého času taky dostala přesně z těchto důvodů. S pořadateli LFŠ nás proto napadlo, že by bylo fajn tyhle dvě perspektivy zúročit i ve formě workshopu. Vzhledem ke specializaci KDFS UPOL na festivaly a jejich produkci a kvůli tomu, že já i Ondřej Kazík máme poměrně bohaté zkušenosti s organizováním různých kulturních akcí, řekli jsme si, že by bylo dobré spojit příjemné s užitečným a tzv. vyvést naše studující na Filmovku, tři dny je nechat přemýšlet a tvořit projekt zaměřený na tvorbu festivalů, a pak je do toho důvěrného světa rovnou i vypustit. LFŠ se totiž nedá upřít jedinečná letní atmosféra. Pro studující zabývající se filmem to ale není jenom zábava, ale i příležitost se něco naučit a posbírat cenné pracovní kontakty. 

Stojí Like House za komentář?
To rozhodně stojí. Ne že bych ho už viděla, ale už jenom to množství lidí kolem mě, kteří se mě neustále ptají, co na to říkám a zda už jsem to viděla, mi napovídá, že je to pořad hodný pozornosti. Ne všechno, co se kolem nás děje, má takovou spontánní a navíc medializovanou reflexi, takže když už se tu něco takového objeví, určitě je minimálně fajn se zamyslet nad tím, co tu pozornost vyvolalo a proč. Já si většinu svých the best nicméně nechám na What’s the Buzz a tady zmíním jen jeden, který tedy the best není, ale buzz je to taky slušný. Mnozí návštěvníci Filmovky bývají zcela okouzleni zahraniční TV tvorbou a má tendenci ji srovnávat s tou českou a následně české pořady kritizovat za to, jak vypadají a o čem jsou. Česká TV tvorba má ovšem v Evropě docela silnou pozici. Např. prestižní britský cyklus Channel 4 Walter presents bude vysílat česko-polsko-ukrajinský seriál Princip slasti (2019), v polských televizích se vysílají české krimi seriály a koprodukční projekty ČT nebo HBO Europe jsou divácky velmi úspěšné i za našimi hranicemi. Ve světle toho je pak silně znepokojující, co se už několik let děje mezi radou ČR, generálním ředitelem ČT a Poslaneckou sněmovnou, která volí členy a členky Rady ČT. To je buzz, který je potenciálně dost nebezpečný pro nás všechny a bylo by namístě jej sledovat.

🍦Ptal se Libor Galia.

Více:
Jana Jedličková o HOT TV na 46. LFŠ

47. Letní filmová škola Uherské Hradiště naslouchá filmu 💚 Na Filmovce vás vyhlížíme 06.08.–12.08.2021.