Současnost

Hot TV: Adaptace

Televizní adaptace oblíbených filmů, divadelních her, grafických románů nebo románů literárních jsou součástí televizního vysílání už od jeho vzniku. V sekci HOT TV se proto letos ani tak nesoustředíme na vývoj adaptačních technik nebo různorodost adaptovaného materiálu, ale zejména na to, jak současná televizní tvorba využívá jiných médií k vlastní sebepropagaci a zároveň jak televize jako jiná forma zprostředkování příběhu, tématu a nálady dokáže prohloubit nebo rekonceptualizovat dílo původní. Formou kinolektorátů a projekcí tedy představíme TV adaptaci divadelní hry (Andělé v Americe), současného komiksu (Old Guard: Nesmrtelní) a literárního historického románu (Poldark).

Sekci přibližujeme rozhovorem s dramaturgyní sekce Janou Jedličkovou.