Současnost

Hot TV: Adaptace

Televizní adaptace oblíbených filmů, divadelních her, grafických románů nebo románů literárních jsou součástí televizního vysílání už od jeho vzniku. V sekci HOT TV se proto letos ani tak nesoustředíme na vývoj adaptačních technik nebo různorodost adaptovaného materiálu, ale zejména na to, jak současná televizní tvorba využívá jiných médií k vlastní sebepropagaci a zároveň jak televize jako jiná forma zprostředkování příběhu, tématu a nálady dokáže prohloubit nebo rekonceptualizovat dílo původní. Formou kinolektorátů a projekcí tedy představíme TV adaptaci divadelní hry (Andělé v Americe), současného komiksu (Old Guard: Nesmrtelní) a literárního historického románu (Poldark).

Sekci přibližujeme také rozhovorem s dramaturgyní sekce Janou Jedličkovou.

Uvažování nad tématem letošní sekce HOT TV začalo požadavkem na představení jednoho ze současných televizních trendů. Paradoxně ale skončilo výběrem jedné z nejstarších strategií, pomáhajících najít a udržet televizním kanálům diváky a divačky. Adaptování děl z jednoho média do jiného není vlastní pouze televizi, přesto je to proces, který dlouhodobě charakterizuje základní potřeby média a dobře ukazuje, jak a proč se v čase proměňují postupy, jichž televize při adaptování využívá.

HOT TV se věnuje adaptaci nikoli jako pouhému přenosu informací z jedné mediální formy do druhé a jejich následné podobě, ale na příkladu tří velmi odlišných, ale přece značně podobných pořadů demonstruje, proč je adaptace stále využívaným nástrojem tvorby televizních děl, jak do adaptačního procesu vstupuje produkční, distribuční a recepční kontext původních děl a jejich adaptovaných verzí, a konečně, jaký vliv mohou mít původní díla na nově vznikající adaptace.

Televize je dnes spojovaná s tzv. cinematizací, méně často se již hovoří o spojení televize a divadla. Minisérie Andělé v Americe (rež. Mike Nichols, 2003) vyrobená na začátku milénia pro kabelovou televizi HBO ukazuje, jak jsou divadelní hry adaptované pro prestižní televizi důležité pro budování a posilování brandu. Zároveň také dokládá, že i prostřednictvím filmové řeči lze adaptovat drama, aniž by ztratilo na teatrálnosti a opulentnosti hodné velké divadelní scény.

Britské kostýmní drama Poldark (tvůr.: Debbie Horsfieldová, 2015–2019) vychází naopak z úspěšných literárních románů napsaných v polovině 20. století, ale odehrávajících se na přelomu století 17. a 18. Nejnovější adaptace BBC je pozoruhodná nejen svým diváckým úspěchem, ale především aktualizací adaptovaných témat a posunem v konstrukci mužských a ženských postav. Ty byly sice v polovině 50. let považovány za nadčasově feministické, leč pokud by byla adaptace věrná, ani zdaleka by nedostačovala požadavkům současnosti. Britská tvůrkyně Debbie Horsfieldová nicméně románovou předlohu aktualizovala pro divačky 10. let 21. století, zároveň se jí podařilo zachovat ducha literární předlohy.

Posledním promítaným dílem je netflixový film Old Guard: Nesmrtelní (rež. Gina Prince-Bythewoodová, 2020), adaptace stejnojmenné komiksové série, na níž ukazujeme, jak je důležitý nejen proces adaptování, ale rovněž výběr původního díla a osobností, které mají vybranou látku adaptovat. Vedle výsledného filmu je totiž podstatné, zda podoba adaptace naplňuje očekávání cílových diváckých skupin televizní stanice a jestli zapadá do brandu televize. Old Guard úspěšně dokládá, že není důležité, zda adaptaci považují za zdařilou všichni fanoušci. Klíčové je, aby ji za zajímavou a zdařilou považovalo publikum, které se snažíte oslovit. Kupříkladu i tím, že namísto fanoušků komiksových blockbusterů z dílny Marvel a DC začnete počítat i s minoritami a marginalizovanými skupinami, které současná komiksová tvorba filmového a TV mainstreamu opomíjí.

 

Jana Jedličková