Historie

Filmová čítanka:
Filmy morálního neklidu

Více než jednotná umělecká podoba spojuje polské „filmy morálního neklidu“ jejich politická angažovanost zrcadlící sociálně-politický stav země. Přesto můžeme tuto různorodou skupinu filmů za umělecký směr bezpochyby považovat. Umění je v nich totiž chápáno jako intervenční nástroj, jenž může a také má vyvolat ve společnosti odezvu. Tyto snímky ovšem nespojuje jen zřetelný politický náboj, ale i snaha o nezkreslené zobrazení tehdejší společnosti a jejího nového „rádoby“ blahobytného způsobu života, jenž ale není ničím jiným než šikovnou komunistickou kamufláží. Asi nepřekvapí, že údobí filmů morálního neklidu je ostře vytýčeno významnými polskými politickými událostmi – na počátku vlnou demonstrací, které proběhly v červnu 1976 a na konci vyhlášením výjimečného stavu 13. prosince 1981, jenž celé snažení polských filmařů v tomto období razantně ukončilo. Od tohoto bolestného okamžiku tak letos uplyne již 40 let.