Skip to main content

Diskuzní panel: Inspirativní přístupy k filmové a audiovizuální výchově

Pondělí 9.8. / 9:30-11:30
Klub kultury 2

Jak učit o filmu děti a náctileté? O své tipy a zkušenosti s vedením filmových workshopů se podělí lektoři s mnohaletou praxí, kteří připravují smysluplné, inovativní vzdělávací programy pro různorodé cílové skupiny. Během panelové diskuze představí osvědčené aktivity, kterými účastníky aktivně zapojují do poznávání filmu a jeho historie. Letos se zaměříme na práci s filmovými triky a green screenem, využití fenoménu počítačových her pro audiovizuální vzdělávání nebo jak do výuky hravě zapojit filmovou analýzu.

Cílem hostů diskusního panelu je sdílet své zkušenosti, inspirovat i poradit, jak takové dílny vést. Na dopolední prezentace budou navazovat odpolední ukázky vybraných dílen, díky kterým si bude možné představené postupy vyzkoušet. Dílny jsou otevřené všem návštěvníkům LFŠ, a proto bude možné sledovat lektory při práci s různými cílovými skupinami.

Diskuzi povede František Topinka (Aeroškola)
Hosté:
Jan Kroutil (Aeroškola)
Pavla Šnajdarová (Ultrafun)
František Topinka (Aeroškola)
Martina Voráčková (Animánie)