Skip to main content

Tradiční charitativní stánek na LFŠ letos pomáhal šestnáctileté Marianě Vaněčkové ze Zlína, která od malička bojuje se spinální atrofií. Rodina se jí bohužel rozpadla a deset let se o dceru stará jen maminka Marie. Mariánka se už ale neobejde bez celodenní asistence, proto se Filmovka rozhodla oběma ženám věnovat výtěžek z letošního charitativního stánku a pomoct jim tak se zaplacením asistentky.

Děkujeme všem, kteří do stánku věnovali své oblečení, i těm, kteří si nějaký hezký kousek pořídili. Celkový letošní výtěžek činí 22 000 Kč.

Více o Mariánce si můžete přečíst zde.

Pokud vás příběh Vaněčkových zasáhl, je pro vaše finanční dary otevřeno Konto Mariánka č.ú. 107-2236300287/0100.

Za Mariánku i Marii děkujeme!