homepageNezařazené

Charita Česká republika. Lidskost, Výzva, Zkušenost

Od pátku 26. 7. do úterý 30. 7. můžete na Filmovce navštívit Infopoint Charity Česká republika. Na Infopointu budou přítomni jak profesionální pracovníci z Charity, tak mladí dobrovolníci Young Caritas a zástupci partnerské platformy Encyklopedie migrace.

Ukažte, že odpovědnost a aktivismus se nosí a přihlaste se k cílům trvale udržitelného rozvoje! Ty mimo jiné apelují na zajištění důstojného života bez chudoby, hladu a nerovností, a vyzývají k plnému rozvinutí lidského potenciálu. Navštivte náš fotokoutek a nechte se vyfotografovat s některým z těchto cílů nebo s plátěnou fair trade taškou, kterou si potisknete vlastním desingem. Přes sociální sítě pak sdílejte se světem své přesvědčení pod hashtagy #whatishome #charitavesvete #SDGs2030!

Ptejte se spolu s našimi živými knihami „Co je domov?“ Kromě prezentace aktivit Charity v oblasti mezinárodní humanitární pomoci a rozvoje, možností mezinárodního dobrovolnictví, bude na místě probíhat i živá knihovna (sobota 27.7. – téma migrace, neděle 28. a pondělí 29.7. – téma mezinárodní dobrovolnictví, vždy od 11, 14 a 16 hodin). Vyslechněte příběhy lidí, kteří našli svůj nový domov u nás, ale i těch, kteří se naopak vydali do světa na zkušenou. Třeba aby pomáhali, učili se a objevovali. Zastavte se a zamyslete se spolu s námi nad výzvami současného světa, který nás tu a tam šokuje, jindy děsí, a někdy zase vyzývá k akci, ale především stále cítíme, že je to náš domov a druhý mít nebudeme. Pokud Vás některé příběhy inspirují, můžete se seznámit s iniciativou Evropské komise EU Aid Volunteers a vypravit se do světa sami. Rádi Vám se vším poradíme.

Jsme sekce globálního vzdělávání, působíme v rámci oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika. Usilujeme o rozvoj občansky aktivní, odpovědné a tolerantní společnosti. Díky živým knihovnám, diskuzím s odborníky, workshopům, ale třeba i díky speciální interaktivní instalaci, přibližujeme lidem výzvy současného světa a trvale udržitelný rozvoj. Především jeho provázanost s migrací a rozvojovou a humanitární pomocí, kterou děláme v zahraničí. Na tomto spolupracujeme se spoustou dalších profesionálů. Na Filmovce třeba s Encyklopedií migrace.

Na místě bude možné získat informace o činnosti odborných agend Charity v oblasti migrace či sociálních služeb a rovněž podepsat petici Doma je doma, která upozorňuje na podfinancování domácí péče.